Scroll Top

Vaš najbolji partner u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

vas-najbolji-partner-u-sprecavanju-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma obuhvaćen je krug obveznika među kojima su banke, osiguravajuća društva, ovlašćeni menjači, računovođe, revizori, poreski savetnici i drugi. Njihova je obaveza da sprovode radnje i mere propisane pomenutim zakonom i, u slučaju sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, podatke o transakciji ili o licu koje vrši tu transakciju dostave Upravi za sprečavanje pranja novca.

Rizici od pranja novca i finansiranja terorizma najčešće nastaju usled propusta u primeni propisa, gde obveznik može u znatnoj meri biti izložen riziku i od urušavanja sopstvenog ugleda i reputacije ukoliko dođe do izricanja kazne nadzornog organa. Kako bi sprečili pomenuta krivična dela i neželjene efekte, mi u privrednom društvu FinExpertiza, između ostalog, svim svojim klijentima pružamo konsultanske usluge iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i uspostavljamo efikasan sistem za preveniranje ovih dela.

Alati pomoću kojih se takav sistem kreira podrazumevaju izradu internih akata u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona, prikupljanje dokumentacije i komunikacija sa strankom, izradu početne analize rizika stranke i analize rizika u odnosu na celokupno poslovanje stranke, kao i izradu Programa godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja i obuke zaposlenih.

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma obuhvaćen je krug obveznika među kojima su banke, osiguravajuća društva, ovlašćeni menjači, računovođe, revizori, poreski savetnici i drugi.