Srbija 46. na svetu po procenjenom riziku od pranja novca i finansiranja terorizma

srbija-46-na-svetu-po-procenjenom-riziku-od-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma

Pranje novca jedno je od najzastupljenijih krivičnih dela širom sveta. Poslednjih godina količina prljavog novca vrtoglavo raste što predstavlja ogroman problem vlada i finansijskih institucija svake države koje uporno pokušavaju da se zaštite od ovog zločina.

Od 2012. godine Bazelski institut za upravljanje priprema nezavisnu ocenu i rangiranje koje procenje svetski rizik od pranja novca i finansiranje terorizma. Ovo rangiranje je takozvani „Bazelski AML indeks“ i zasnovan je na pet ključnih faktora. Na primer, pod visokorizičnom zemljom podrazumeva se ona koja ima ozbiljne nedostatke u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, visok nivo korupcije i mita, lošu finansijsku transparentnost i standarde, nizak nivo odgovornosti javnih institucija, visok nivo političkih i pravnih rizika.

Ukupan rezultat Srbije u desetogodišnjem periodu Bazelovog indeksa varirao je od 5,16 (najniži) do 6,33 (najviši) od 10, pri čemu 10 odgovara najvećem procenjenom riziku od pranja novca i finansiranja terorizma. U poslednje dve godine Srbija je na nivou od 5,47, a 2021. godinu završila je na 46. mestu od ukupno 110 zemalja.

Prema poslednjem izveštaju iz Bazela označena je kao država koja bi trebalo da ojača svoju otpornost na pranje novca i finansiranje terorizma, tako što će efikasnije primenjivati postojeće zakone i propise, zatim preduzimanjem mera za borbu protiv korupcije i povećanjem nezavisnosti pravosuđa i drugih javnih institucija. 

Svi navedeni statistički podaci i delovi izveštaja iz Bazela su i jedna vrsta opomene svim obveznicima u Srbiji, kao i poziv da se obrate stručnjacima iz oblasti prevencije od pranja novca i finansiranja terorizma. Upravo je ovo jedna od ključnih usluga koju iskusni stručni tim profesionalaca zaposlen u FinExpertizi pruža i to kroz konsalting, kako bi klijenti prepoznali ranjivost i pretnje po njihovo poslovanje i na adekvatan način upravljali rizicima.

Pranje novca jedno je od najzastupljenijih krivičnih dela širom sveta.