Kako da prevaziđete finansijske turbulencije koje nas očekuju

kako-da-prevezidjete-finansijske-turbulencije-koje-nas-ocekuju

Mnoge generacije su kroz istoriju svedočile epskim promenama, da bismo se u današnje vreme suočili sa sa prvim većim ratom i invazijom, prvom svetskom pandemijom nakon jednog veka, očiglednim i nepovoljnim klimatskim promenama, ekonomskim krahom i mnogim drugim okolnostima na koje nismo navikli. Nakon petnaestak godina nezapamćeno niskih kamatnih stopa i jeftinog zaduživanja, globalna finansijska tržišta nailaze na zid i u ovom momentu niko sa sigurnošću ne može da tvrdi da li ga je moguće zaobići ili će on i u narednom periodu ostati nepremostiv. Sve ove okolnosti govore u prilog tvrdnjama da je svet na istorijskoj prekretnici, a retki su oni koji znaju tačan odgovor na jednostavno pitanje – šta nosi budućnost? 

Očigledni prekid ili zastoj u distribuciji proizvoda ka svim trgovinskim lancima i paralelni porast cene energenata i hrane, najviše zbog rata u Ukrajini, uvlače strah u kosti građanima, ali ništa lakše neće biti ni kompanijama. 

Stručnjaci napominju da će svetska tržišta oscilirati između inflacije i recesije, te da će neki sektori prosperirati, a drugi jedva preživljavati. No, ne zna se ni da li će uopšte preživeti uragan koji nadolazi. Jedno je svima jasno – kad ekonomija uleti u povećanje cene nafte, s jedne i poskupljenje kredita, s druge strane, teško je verovati da će izaći nepovređena.

Imajući tu premisu u vidu, čini se da je jedna era završena, budući da banke sada menjaju prioritete i usmeravaju ih ka borbi protiv inflacije i to podizanjem kamatnih stopa. Ovakvi potezi će za sobom vući i veoma nepopularne odluke, pa se očekuje i porast broja nezaposlenih, poskupljenje kredita i usporenje ekonomske aktivnosti. 

Kompanije će se naći na udaru krize koja je pred vratima, te će morati brzo da reaguju kako bi sačuvale svoje poslovanje. Pravilo da je pravi partner onaj koji je uz vas u najtežim vremenima uvek je važilo, a takav partner biće i sada zlata vredan. Kao jedan od njih nameće se revizorska kuća FinExpertiza. Globalno prepoznatljiva po stručnosti i profesionalizmu, FinExpertiza će biti stabilan oslonac svojim klijentima u svim turbulencijama koje slede i svojim delovanjem i poslovnom podrškom učiniće da bez poteškoća izađu na pravi finansijski put.

… Sve ove okolnosti govore u prilog tvrdnjama da je svet na istorijskoj prekretnici, a retki su oni koji znaju tačan odgovor na jednostavno pitanje – šta nosi budućnost?