Scroll Top

Mudrije poslovanje za plemenitiju budućnost

mudrije-poslovanje-za-plemenitiju-buducnost

Održivost. Odgovornost. Raznolikost. To su odrednice u današnjem poslovanju. ESG nije samo crtica na listi stvari koje treba uraditi, nego želja da se ostavi trag i napravi bitna razlika za svet i vaš biznis. Održivost životne sredine i društveno odgovorno ponašanje ključ su bolje budućnosti za sve nas, tako da uspostavljanje ESG poslovanja za firme postaje skoro imperativ.

Srpske kompanije će zbog saradnje sa svetom morati da primene ESG pravila i obavljaju ESG izveštavanje. A šta ono podrazumeva? Reč je o kvalitativnom obelodanjivanju vezano za uticaj koji data organizacija ima na životnu sredinu (environmental), društveno okruženje (social) i način upravljanja (governance), ali i kvantitativna merenja i poređenje ostvarenih performansi kompanije sa prethodno definisanim ESG rizicima, strategijama i prilikama. Ukoliko vam trebaju stručni saveti, smernice i pomoć profesionalaca, ne brinite, FinExperti su tu za vas.

ESG izveštaj sadrži 3 osnovna elementa:
Environmental element podrazumeva širok spektar tema kao što su zagađenje životne sredine, klimatske promene, emisija CO2, korišćenje prirodnih resursa, prilike za korišćenje i investiranje u čistu tehnologiju, obnovljivu i zelenu energiju, upravljanje otpadom uključujući i elektronski otpad itd.
Social element se tiče pitanja ljudskih resursa, zdravlja i sigurnosti na radu, sigurnosti i kvaliteta proizvoda, privatnosti i zaštite podataka, prilika za pristup finansiranju i zdravstvenoj zaštiti, odgovornog investiranja, društveno odgovornog ponašanja itd.
Governance element se odnosi na poslovnu etiku i kulturu, poresku i računovodstvenu transparentnost, plate direktora, vlasničku strukturu, raznolikost upravnog odbora po pitanju godina, pola, profesionalnog iskustva, edukacije i anti-monopolsku praksu, korupciju i podmićivanje itd.

 

Obaveze obveznika nefinansijskog izveštavanja 

Velika pravna lica, kao društva od javnog interesa, spadaju u obveznike nefinansijkog izveštavanja. Bitno je znati da su oni dužni da u Godišnji izveštaj o poslovanju uključe i nefinansijski izveštaj koji obuhvata određena ESG obelodanjivanja. To podrazumeva i informacije važne za razumevanje poslovnih aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine, poštovanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije i pitanja u vezi sa podmićivanjem, kao i socijalna i kadrovska pitanja.

Zanimljivo je da je u novembru 2022. godine u Beogradu održana ESG regulatorna konferencija pod nazivom “Ukrotimo zmaja: Implementacija ESG-a – demistifikacija rizika” i da prva pravila počinju da se primenjuju od početka 2023. godine. Dakle, propisi o usklađenosti sa ESG-om se pooštravaju i srpske kompanije će morati da budu spremne da ispune predstojeće zahteve za izveštavanje. U tom smislu, ESG više nije samo nešto što je lepo imati, već predstavlja neophodnu poslovnu strategiju za sve korporacije koje oblikuju održivu budućnost.

Održivost. Odgovornost. Raznolikost. To su odrednice u današnjem poslovanju.