Da li ste prešli na e-fakture?

da-li-ste-presli-na-e-fakture

Prvog dana 2023. godine u Srbiji je na snagu stupio novi Zakon o elektronskim fakturama koji se odnosi na subjekte privatnog sektora. Sa sobom on je doneo i neke od promena koje su sva pravna lica i preduzetnici bili u obavezi da implementiraju u svom poslovanju. Naime, od početka godine, svi privredni subjekti u obavezi su da šalju e-fakture u SEF, portal nacionalne vlade, koji služi kao mesto razmene za sve e-fakture u državi. Od SEF-a, klijent određenog privrednog društva  može uzeti e-fakturu i obraditi je, te na taj način zatvoriti kompletan krug novog načina fakturisanja. Za taj proces, svim stranama je potrebno prikladno rešenje za e-fakturisanje i konekcija na SEF.

Dakle, sve fakture odštampane na papiru, bilo u JPG ili PDF formatu, više nisu važeće. Zamenile su ih isključivo one u XML formi. Automatizacijom poslovanja, osim ogromne uštede vremena, prostora za skladištenje i najočiglednijeg – papira, to će smanjiti troškove i do 80 posto. S obzirom na tolike uštede, preduzetnici i kompanije će sigurno želeti da izbegnu i kazne za nepoštovanje novog zakona, a koje iznose od 50.000 do 2.000.000 dinara. Zato je neophodno poslovanje uskladiti s novim Zakonom o elektronskom fakturisanju.

Svaka promena može da predstavlja izazov, a uspešno poslovanje ne trpi neprilagođavanje novim tokovima na tržištu. Zbog što lakšeg prolaska kroz tranzicioni period, nekada je najbolja odluka angažovanje stručne podrške. Revizorska kuća FinExpertiza na raspolaganje svim svojim klijentima stavlja stručne profesionalce koji će u najkraćem mogućem roku učiniti sve kako bi korisnicima njihovih usluga poslovanje podigli na viši nivo. FinExperti će pružiti svu neophodnu pomoć u vezi sa mnogobrojnim revizorskim, pravnim i poslovnim pitanjima, pa tako i sa sistemom elektronskih faktura i privikavanjem na nove uslove rada, dajućii privrednicima mogućnost da svoj fokus i energiju usmere na ostale segmente svog poslovanja.

Prvog dana 2023. godine u Srbiji je na snagu stupio novi Zakon o elektronskim fakturama koji se odnosi na subjekte privatnog sektora.