Scroll Top

Digitalizacija revizorskog poslovanja

digitalizacija-revizorskog-poslovanja

Digitalni svet u kome danas živimo sa sobom je doneo bezbroj inovacija i tehnoloških unapređenja u raznim profesijama, pa tako i u reviziji. Primena naprednih tehnologija u 21. veku dovela je do razvijanja novog poslovnog koncepta koji podrazumeva korišćenje softverskih robota. Ulaganje u RPA (robotsku automatizaciju procesa), DPA (digitalnu automatizaciju) i IPA (kognitivnu automatizaciju) vodi ka uspostavljanju kontinuirane revizije koja se obavlja u datom trenutku.

Kako se softverski roboti koriste u reviziji

  • RPA odnosno robotska automatizacija procesa je tehnologija koja je zasnovana na softveru koji koristi specijalizovane kompjuterske programe koji zapravo oponašaju i integrišu ljudske aktivnosti u cilju optimizacije poslovnih procesa. Ovaj softver prikuplja podatke, pokreće aplikacije, aktivira odgovore i komunicira sa sistemima radi obavljanja raznih poslova na računaru.
  • DPA se fokusira na eksterne korisnike sa ciljem da omogući bolje korisničko iskustvo. Digitalna automatizacija predstavlja redovno ažuriranje sistema preduzeća, pri čemu za klijenta nema čekanja.
  • IPA se odnosi na primenu veštačke inteligencije na RPA. Kognitivna automatizacija oponaša aktivnosti koje obavljaju ljudi, uči od njih i vremenom postaje sve bolja bez ikakve potrebe za ljudskom intervencijom.

Nova tehnološka rešenja mogu olakšati revizorsko poslovanje pripremanjem radnog procesa kopiranjem standardizovanih procedura revizije, ubacivanjem i mapiranjem bruto bilansa u revizorski softver, popunjavanjem obrazaca revizorskih testova, unošenjem odgovarajućih podataka sa faktura, kao i mnogim drugim stvarima. Takođe, roboti dodatno olakšavaju sprovođenje revizije tako što daju istoriju tragova za svaki urađen korak, pa samim tim postoji mogućnost da ponove prethodne radnje ukoliko je to neophodno.

Moramo priznati da današnje tehnologije deluju pomalo zastrašujuće zbog činjenice da mogu kompenzovati manjak zaposlenih u kompaniji. Isto tako, nema dileme da je korist od njih ogromna, s obzirom na to da su greške manuelnog rada smanjene, pa je kvalitet dobijenih podataka bolji, a revizorske analize su pouzdanije.

Ulaganje u RPA (robotsku automatizaciju procesa), DPA (digitalnu automatizaciju) i IPA (kognitivnu automatizaciju) vodi ka uspostavljanju kontinuirane revizije koja se obavlja u datom trenutku.