Da li znate da je pranje novca jedno od najzastupljenijih krivičnih dela širom sveta?

da-li-znate-da-je-pranje-novca-jedno-od-najzastupljenijih-krivicnih-dela-sirom-sveta

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma obuhvaćen je krug obveznika među kojima su banke, osiguravajuća društva, ovlašćeni menjači, računovođe, revizori, poreski savetnici i drugi. Obveznici su dužni da sprovode radnje i mere propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i podzakonskim aktima donetim na osnovu navedenog Zakona.
Rizici od pranja novca i finansiranja terorizma najčešće nastaju kao posledica propuštanja usklađivanja poslovanja obveznika sa Zakonom, propisima i unutrašnjim aktima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, gde će obveznik u znatnoj meri biti izložen kako riziku od zloupotrebe u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma tako i riziku od urušavanja sopstvenog ugleda i reputacije, ukoliko dođe do izricanja kazne nadzornog organa.

U želji da zaštiti interese svojih klijenata, FinExpertiza pruža konsultantske usluge iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma!

Alati kojim se takav sistem uspostavlja podrazumevaju pre svega izradu procedura koje moraju biti usklađene sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, podzakonskim aktima donetim na osnovu navedenog Zakona, Nacionalnom procenom rizika i Tipologijama pranja novca i finansiranja terorizma, poznavanjem svoje stranke, identifikacijom rizika kako stranke, tako i samog obveznika, proveru usklađenosti poslovanja društva kroz redovnu unutrašnju kontrolu ili internu reviziju, stalna obuka zaposlenih koja se sprovodi na osnovu Programa godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih i praćenje poslovanja svoje stranke kroz Listu indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca kao i Listu indikatora za prepoznavanje aktivnosti u vezi sa finansiranjem terorizma.

FinExpertiza pruža konsultantske usluge iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma!