Cene nekretnina u Srbiji – ludost ili nova realnost?

cene-nekretnina-u-srbiji-ludost-ili-nova-realnost

Poslednjih godina svedoci smo dramatičnog porasta cena nepokretnosti na tržištu Srbije. Postavlja se pitanje da li je ovo rezultat preterane spekulacije i prenapumpanog tržišta ili je zapravo postala nova realnost koja odražava promene u ekonomiji i društvu?

Jedan od ključnih faktora koji je uticao na porast cena jeste rast ekonomije. Stabilnost ekonomskog sektora Srbije doveo je do privlačenja stranih investitora i otvaranja novih radnih mesta. Posledica ovog trenda je povećana potražnja za nekretninama kako od stranih investitora, tako i od domaćih kupaca. Drugi faktor koji je doprineo porastu cena jeste povećana dostupnost kredita. Bankarske institucije počele su da odobravaju hipotekarne kredite sa povoljnijim uslovima, što je omogućilo većem broju ljudi da kupuju nove stambene jedinice. Takođe, treba uzeti u obzir i promene u društvu. Migracije stanovništa iz ruralnih područja u veće gradove, kao i sve veći broj stranih državljana koji dolaze u Srbiju uticali su na povećanu tražnju, što je dovelo do konkurencije među kupcima i veće cene.

Prilikom ulaganja i odabira nekretnina veoma je bitno uraditi detaljnu procenu vrednosti nepokretnosti, kao i projekciju budućih kretanja cena na tržištu. U slučaju procene vrednosti imovine, najbitnije je da usluga bude realizovana od strane nezavisnog i profesionalnog partnera. Dakle, potrebni su vam FinExperti, pouzdani i iskusni savetodavci i procenitelji vrednosti sa dugogodišnjom uspešnom tradicijom u ovom segmentu poslovanja.

Jedan od ključnih faktora koji je uticao na porast cena jeste rast ekonomije.