Scroll Top

Čemu služe finansijski izveštaji?

cemu-sluze-finansijski-izvestaji

Finansijsko izveštavanje jedan je od ključnih segmenata u uspešnom upravljanju kompanijama. Sastavljanjem finansijskog izveštaja, privredna društva pružaju sve neophodne informacije o svom poslovanju i poslovnom rezultatu za određeni period (najčešće kalendarsku godinu), odnosno  daju istinit i objektivan pregled finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja.

Finansijsko izveštavanje namenjeno je različitim korisnicima, uključujući vlasnike kapitala, investitore, kreditore, regulatore i druge zainteresovane strane i predstavlja proces prikupljanja, analiziranja i prezentovanja podataka o finansijskom poslovanju određene kompanije. Dakle, primarni zadatak finansijskog izveštavanja jeste kreiranje visoko-kvalitetnih finansijskih izveštaja koji povećavaju poverenje investitora, kreditora i ostalih stejkholdera, čime se stvara povoljan ambijent za investicionu aktivnost i privrednu aktivnost uopšte.

Obezbeđenje visokog kvaliteta finansijskih izveštaja, pored poštovanja profesionalne i zakonske regulative, podrazumeva i poštovanje etičkih normi, odnosno etičko ponašanje kreatora finansijskih izveštaja. Posebno je važna i harmonizacija računovodstvene i revizorske prakse koja olakšava računovodstveno-finansijsko komuniciranje između privrednih subjekata širom sveta.

Poslovna zajednica, ali i upućena javnost, pamte slučajeve u kojima je upravo finansijsko izveštavanje bilo jedan od glavnih uzroka propasti nekih od najvećih kompanija. Primera radi, Enron korporacija je bila energetski gigant iz Hjustona koji je bankrotirao 2001. godine nakon što su otkrivene brojne nezakonite radnje. Korporacija je, između ostalog, prezentovala lažne finansijske izveštaje koji su podrazumevali milionske gubitke i omogućili da se održi visoka cena akcija. Još jedan poznat slučaj dogodio se u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je 2002. godine bankrotirao telekomunikacioni lider WorldCom, pošto je otkriveno lažno finansijsko izveštavanje u iznosu od preko 3,8 milijardi dolara. Oni su skrivali gubitke kroz „kreativno računovodstvo“, da bi održali imidž moćne i jake kompanije. Šta tek reći za Tyco International koji se bavio proizvodnjom i distribucijom različitih proizvoda – od sigurnosnih sistema, do medicinske opreme? Kompanija je bankrotirala takođe 2002. godine, pri čemu je na videlo isplivalo lažno finansijsko izveštavanje u iznosu od preko 5 milijardi dolara.

Mnogo je sličnih situacija u kojima, i kada nema loše namere, može doći do krucijalne greške u radu koja kasnije rezultuje neuspehom u biznisu. Međutim, u današnje vreme, postoji savršeno rešenje. Dobar i stručan poslovni partner, sa zavidnim iskustvom i garancijom prosperiteta je uvek dobrodošao, a svaki klijent revizorske kuće FinExpertiza dobiće upravo takvog FinExperta. Stručni tim u ovoj renomiranoj i globalno priznatoj revizorskoj kući učiniće da pažnja klijenata ostane na proširenju i dodatnom poboljšanju poslovanja, dok će finansijsko izveštavanje ili potvrda istinistosti i objektivnosti podataka iskazanih u finansijskim izveštajima, biti njihova obaveza, ali i zadovoljstvo.

Finansijsko izveštavanje jedan je od ključnih segmenata u uspešnom upravljanju kompanijama.