Scroll Top

Prestižni forum firmi prepoznao kvalitet i snagu FinExpertize

prestizni-forum-firmi-prepoznao-kvalitet-i-snagu-finexpertize

Forum firmi okuplja najveće i najuspešnije međunarodne revizorske mreže koje primenjuju najbolje prakse u oblasti revizije, a FinExpertiza jedna je od retkih mreža koja je, zahvaljujući sopstvenim tehnologijama, metodama, pristupima i visokokvalitenim uslugama, priznata od strane međunarodne zajednice kroz prijem na ovaj forum.

Članstvo u ovom udruženju profesionalaca na globalnom tržištu revizije podrazumeva doslednu primenu priznatih standarda revizorske prakse širom sveta i punu podršku konvergencije nacionalnih standarda sa Međunarodnim standardima revizije. FinExpertiza je trenutno u odabranom društvu od 27 svetskih mreža, a njen prijem od strane Foruma firmi je priznanje stručnog, tehnološkog i logičkog nivoa od strane lidera međunarodne revizorske zajednice.

Pridruživanje Forumu firmi međunarodno je priznanje za naše tehnologije i visok kvalitet usluga. Time naši klijenti dobijaju potvrdu o usklađenosti sistema kontrole kvaliteta sa međunarodnim standardima. Naravno, odgovornost koju smo preuzeli sada je mnogo značajnija. Ranije nismo mogli da priuštimo odstupanje od standarda, a sada je ova pozicija ojačana odgovornošću prema međunarodnoj revizorskoj zajednici.

FinExpertiza poseduje veliki potencijal i želi da doprinese razvoju međunarodne revizorske sfere. Članstvo u Forumu firmi pruža upravo takvu priliku, a menadžment i vodeći revizori mreže već su povezani sa ogromnim metodološkim radom koji se odvija na nivou MSFI. Imajući u vidu da se tehnologije revizije brzo razvijaju, FinExpertiza insistira na ozbiljnoj, brzoj i sveobuhvatnoj profesionalnoj razmeni koja će omogućiti da budemo u toku sa novim trendovima, komuniciramo, prilagođavamo i implementiramo ih na najbolji mogući način za naše klijente.

Pridruživanje Forumu firmi međunarodno je priznanje za naše tehnologije i visok kvalitet usluga